JOSEP DURAN VILA jduran@rueda.cat

Advocat, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Politiques i de l’Administració. La seva capacitat d’organització d’equips de treball coordinant les diferents àrees de qualsevol projecte i la seva experiència en l’àmbit de la negociació fa que els assumptes que requereixen diàleg entre les parts estiguin al seu càrrec. L’exercici de l’advocacia durant més de vint-i-cinc anys i els coneixements adquirits en la llicenciatura de Ciències Politiques i de l’Administració, li aporten una bona capacitat de negociació i interlocució tant en l’àmbit privat com en el públic.

JOSEP ARBUÉS CASADO jarbues@rueda.cat

Advocat, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Especialista en dret processal. Atesa la seva gran capacitat de conduir i defensar davant els tribunals de justícia els interessos dels clients, en Josep assumeix la direcció jurídica dels afers litigiosos en els àmbits civil (reclamacions de quantitat, obligacions i contractes, responsabilitat civil, família i successions, arrendaments urbans, etc.), mercantil i social, tan pel que fa a les reivindicacions actives com a les defenses passives.

JOSEP MARIA MARCOS PUJOL jmarcos@rueda.cat

Enginyer industrial per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (UPC), havent cursat també un Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) a l’IESE. És expert en estratègia i desenvolupament de negoci en els sectors de la indústria alimentària, retail i restauració, així com en gestió immobiliària en retail, en la recerca de subvencions (Fons Next generation EU, entre d’altres), en partenairats públic – privats i en possibles operacions de private-equity. La docència també és una de les seves passions; sent professor universitari i de Màster a ESCODI-UB, CETT-UB i ESCI-UPF i mentor de joves emprenedors.