El despatx fa més de vint-i-cinc anys que desenvolupa la seva funció d’assessorament jurídic, tant per a particulars com per a empreses, dins dels àmbits civil, mercantil i laboral.

D’un temps ençà i com a conseqüència de les experiències, demandes i voluntats de clients, s’amplia l’àmbit d’actuació de tal manera que, a més de prestar serveis jurídics pròpiament dits, assumeix i desenvolupa tasques d’estratègia empresarial per acompanyar a aquelles empreses o particulars autònoms que desitgin sentir-se recolzats en projectes de creació, consolidació i creixement de la seva activitat.

Assessorament jurídic i empresarial